Peste 10.000 de locuri de veci expirate în Cimitirul Municipal Rulikowski. Ce se întâmplă dacă nu sunt prelungite contractele de concesionare

Ciao restaurant - pizzerie

O acțiune de inventariere a locurilor de veci din cimitirul municipal din Oradea a scos la iveală faptul că în cazul a mai bine de 10.000 de morminte a expirat perioada pentru care au fost concesionate. De-a lungul celor câțiva ani în care a derulat acest recensământ, Administrația Domeniului Public (ADP) Oradea a numărat 9.084 de locuri în cazul cărora contractual de concesionare a expirat și alte 925 expirate și neidentificate. Inventarierea este în curs de derulare.

Acțiunea de inventariere a locurilor de veci din cimitirul orădean a fost demarată de ADP pentru a crea o bază de date reală privind situația locurilor de înmomântare și numele celor înmormântați.

La începutul fiecărui an, la sediul administrației cimitirului este afișată o listă cu locurile de înmormântare al căror termen de concesionare a expirat sau expiră până la sfârșitul anului respectiv. Cei al căror drept de folosință a expirat sau e pe cale să expire sunt notificați prin scrisoare recomandată trimisă la ultimul domiciliu cunoscut.  

În ultimii trei ani, au fost trimise somații tuturor celor care au locuri de veci expirate.

SC Rozsdas Service SRL

La expirarea unui an de la prima afișare, lista locurilor de înmormântare expirate va fi afișată timp de 90 de zile calendaristice la sediul administrației cimitirului, iar titularii contractelor vor fi notificați. Dacă nici după expirarea acestui termen foștii titulari nu își vor reînnoi dreptul de folosință, respectivele locuri de veci intră în patrimoniul municipiului, putând fi atribuite pentru alte înmormântări”, a transmis Loredana Buz, consilier relații publice al ADP Oradea.

Oficialii Administrației Domeniului Public le recomandă celor care au locuri de înmormântare concesionate sau au rude înmormântate în cimitirul orădean să-și verifice situația. Listele cu locurile expirate pot fi consultate pe site-ul adporadea.ro sau la administrația cimitirului.

Foto: ADP Oradea

Din aceeași categorie